Дополнително
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Во рамките на основниот пакет добивате 30 дена промотивна телефонска и е-мејл поддршка, редовна проверка на новините/промените во ЗЗЛП, список за проверка на потребни документи за усогласување со ЗЗЛП (Audit Checklist), знаење да постигнете докажлива усогласеност (ќе можете да проверите дали сте ја пополниле целата потребна документација со списокот за проверка на потребни документи и ќе ги финализирате сите нерешени задачи.)