Ги исполнува документарните барања на Законот
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се креириани да ги исполнат најважните барања и области кои се наведени во Законското решение и соодветните правилници наведени од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци. 

Лесен за разбирање, едноставен за користење
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се лесни за користење и се резултат на практичниот пристап при нивното креирање кои јасно и  прецизно ги исполнуваат барањата за дефинирање на организациските и техничките мерки како и одговорноста за нивна примена согласно законската регулатива. 

Креиран од врвни експерти во областа
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се креирани од страна на врвни експерти со искуство во примената на законските решенија наведени во локалната регулатива како и Европската регулатива (EU GDPR) во областа на Заштита на личните податоци