Контрола
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Лични податоци не може да собира и обработува секој, туку само определени правни и физички лица наведени во ЗЗЛП, кои се дефинирани како „контролори на лични податоци“ и „обработувачи на лични податоци“ и за кои се пропишани одделни обврски.