Креиран од врвни експерти во областа
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се креирани од страна на врвни експерти со искуство во примената на законските решенија наведени во локалната регулатива како и Европската регулатива (EU GDPR) во областа на Заштита на личните податоци