Лесен за разбирање, едноставен за користење
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Документите се лесни за користење и се резултат на практичниот пристап при нивното креирање кои јасно и  прецизно ги исполнуваат барањата за дефинирање на организациските и техничките мерки како и одговорноста за нивна примена согласно законската регулатива.