2021 Ное 15 By admin 0 comment

Компании под 10 вработени, кои немаат утврдено други збирки на лични податоци освен за вработените (немаат збирка на лични податоци за видео надзор или за корисници) немаат потреба да назначуваат Офицер за заштита на лични податоци.

Каде се применува Законот ?

Законот за ЗЛП се применува ако Контролорот / обработувачот (правното лице) е

  • основан во Р. С. Македонија, без разлика дали обработката се врши во или надвор од нејзината територија.
  • се врши понуда на стоки или услуги (без разлика дали се бара да се изврши плаќање) на граѓанин на Р.С. Македонија
  • се набљудува однесувањето на субјектот додека истиот се наоѓа се одвива во територијата на државата

Овие правила важата без разлика дали контролорот / обработувачот е основан во државава или надвор од неа.