2021 Ное 15 By admin 0 comment
 • Одлука за назначување на Офицер на лични податоци
 • Известување на Агенцијата за назначување на Офицер на ЛП
 • Политика за заштита на ЛП
 • Правилник за технички и организациски мерки (ТОМ) за заштита на ЛП
 • Правилник за пријава на инциденти
 • Методологија за анализа на влијанието на приватноста
 • Правилник за пријава на збирки на лични податоци од висок ризик
 • Правилник за пренос на ЛП
 • Овластување за администратори на ИС
 • Изјава за тајност
 • Регистар на збирки на ЛП
 • Евиденција на обработка на ЛП
 • Евиденција на обработувачи
 • Овластување за вршење обработка на лични податоци
 • Овластување на администраторот на информацискиот систем за вршење обработка на лични податоци