*

  11,999 ден.
  ** ден.
  ** ден.

  Седиште:
  Дали имате сопствен систем за видео надзор?
  Тип/производител на видео надзор систем:

  Кој го одржува видео системот (надворешно лице или вработен):

  Дали имате внатрешни камери?

  Дали имате надворешни камери?

  Дали се снимаат клиенти/посетители?

  Дали се снимаат вработените?

  Дали има физички повеќе од една локација која се снима/односно дали се пренесуваат снимките преку комуникациски линии?

  Дали е поставено бришење на снимките постари од од 30 денови?

  Дали се поставени налепници за видео надзор?  Адреса на веб страница:

  Кој ја одржува веб страницата? (интерно или надворешно лице):

  Каде е хостирана веб страницата?

  Тип на веб страницата: (Дали има форма на која корисниците се логираат или оставаат податоци?)

  Дали се користи инфо за cookies?

  Дали има информации за Офицерот за ЗЗЛП и Правното лице?

  ______________________________________  Почитувани, изготвувањето на документите трае помеѓу 60 и 90 секунди, Ве молиме не го освежувајте вашиот веб пребарувач во меѓувреме.
  Веднаш потоа ќе добиете потврда за успешна реализација.

  Сите полиња означени со * се задолжителни.

  ** на Вашата е-маил адреса ќе добиете дополнителни инструкции за овие документи

  Ве молиме сите внесени податоци да бидат пишувани на Кирилица заради правилно форматирање на документите.