Документи
2016 Авг 10 By admin 0 comment
  • Како да ги добијам документите?

Веднаш по успешно потполнетиот формулар ќе добиете емаил во кој е вметната вашата фактура. По извршеното плаќање сите документи ќе Ви бидат испратени на емаил.


  • Документите се однесуваат на корисникот кој ја извршил уплатата / се регистрирал.
  • Забрането е споделување на документите кои се наведени во овој Пакет во целина или некој негов дел на трети лица без писмено одобрување на Авторите.