2021 Ное 15 By admin 0 comment

Пакетот не гарантира Усогласност со Законот за ЗЛП. Обврската за соодветна примена и почитување на одредбите од Законот за ЗЛП е во целосна одговорност на самото Правно лице.