2021 Ное 15 By admin 0 comment

Новиот закон за заштита на личните податоци му дава повеќе права и обврски на oфицерот за заштита на личните податоци и со тоа дополнително ја зајакнува неговата улога во процесот на обработка на личните податоци. Новина во законот е тоа што се воведува можност една група на правни лица да може да определат еден офицер за заштита на личните податоци, под услов офицерот да биде лесно достапен за секое правно лице. Друга новина која е предвидена во законот е офицерот да се определи врз основа на неговите стручни квалификаци, стручни знаења за законодавството од оваа област и практиките. Офицерот за заштита на личните податоци може да…

2021 Ное 15 By admin 0 comment

Компании под 10 вработени, кои немаат утврдено други збирки на лични податоци освен за вработените (немаат збирка на лични податоци за видео надзор или за корисници) немаат потреба да назначуваат Офицер за заштита на лични податоци. Каде се применува Законот ? Законот за ЗЛП се применува ако Контролорот / обработувачот (правното лице) е основан во Р. С. Македонија, без разлика дали обработката се врши во или надвор од нејзината територија. се врши понуда на стоки или услуги (без разлика дали се бара да се изврши плаќање) на граѓанин на Р.С. Македонија се набљудува однесувањето на субјектот додека истиот се наоѓа…