2021 Ное 15 By admin 0 comment

Потребно е да се регистрирате на https://www.icomply.mk/form/ и да ја извршите уплатата. Препорака е пред извршување на Уплатата да ја посетите Презентацијата. По извршената уплата ќе бидете контактирани околу самиот процес на формирање на Пакетот согласно Вашите специфики и потреби. Целиот процес не трае подолго од 5 работни денови, од моментот на извршената Уплата.

2021 Ное 15 By admin 0 comment

Пакетот ги содржи основните Документи – Политики, Правилници и Обрасци кои се потребни да ги поседувате согласно Законот за ЗЛП, како што следува: Акт за определување-назначување на ОЗЛП Известување за определување-назначување на ОЗЛП Политика за заштита на ЛП Политика за приватност Правилник за технички и организациски мерки (ТОМ) за заштита на ЛП Правилник за обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем Правилник за пријава на инциденти Образец бр.1 – Известување за нарушување на безбедноста на личните податоци до АЗЛП Образец бр.2 – Известување на субјектот на личните податоци за нарушување на безбедноста на личните податоци” Методологија за анализа на…

2021 Ное 15 By admin 0 comment

Со оглед на комплетната реформа во легислативата во оваа област, несомнено се наметна и обврската за изготвување на комплетно нови акти од страна на контролорите и обработувачите, како што се нови правилници, изјави, извештаи, обрасци и сл., кои што задолжително треба да бидат изготвени и да се водат согласно новиот закон, како и да се применуваат при обработката на личните податоци. Документите во пакетот се изработени од страна на врвни експерти во областа на примената на Законот за ЗЛП.