Законски рок
2016 Авг 10 By admin 0 comment

Рокот за комплетирање на документацијата според законот беше определен до 24.08.2021 година.